3.5 ข้าวไม่แดง

รหัสสินค้า : 3.5 ข้าวไม่แดง

ชื่อสามัญ : เพรทิลาคลอร์+บีสไพริแบค โซเดียมพืชที่ใช้ : นาข้าว ผักและสวนผลไม้ความสามารถในการกำจัดได้ : กำจัดวัชพืชได้ทั้งวัชพืชใบแคบ ใบกว้าง และกกต่างๆ ไม่มีผลกระทบกับข้าว ฉีดจี้ได้ข้าวไม่แดง ไม่งัน เช่น หญ้าข้าวนก หญ้าดอกขาว กระดูไก่ ลิเก สลาง หญ้าแดง หางหมา  หญ้าแดง หญ้านกสีชมพู วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักปอดนา เทียนนา ขาเขียด ตาลปัตรฤาษี วัชพืชตระกูลกก เช่น กกขนาก กกทราย และหนวดปลาดุกวิธีเก็บรักษา : ต้องเก็บในภาชนะเดิมที่ปิดแน่น มีฉลากติดอยู่ และไม่ให้ถูกแสงแดด สถานที่เก็บต้องแห้งและเย็น ห่างไกลจากเด็ก อาหาร น้ำดื่ม สัตว์เลี้ยงและเปลวไฟ


บรรจุ : 12 (ลังละ 12 กล่อง)

จำนวน
350.00 THB

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด