3.5 ข้าวไม่แดง

รหัสสินค้า : 3.5 ข้าวไม่แดง

รหัส : P60/75R27


ชื่อสามัญ : เพรทิลาคลอร์ ((pretilachlor)

กลุ่งสาร : Chloroacetamide

: 2-chloro-2',6'-diethyl-N-[2-propoxyethyl]acetanilide 30% W/V ECชื่อสามัญ: บีสไพริแบค โซเดียม

กลุ่มสาร : Pyrimidinyloxybenzoic

: sodium 2,6-bis(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yloxy) benzoate 20% WP


พืชที่ใช้ : นาข้าว ผักและสวนผลไม้

อัตราการใช้ : 1 ชุด ผสมได้ 1 ถัง200ลิตร ฉีดได้3.5 ไร่

ความสามารถในการกำจัดได้ : กำจัดวัชพืชได้ทั้งวัชพืชใบแคบ ใบกว้าง และกกต่างๆ ไม่มีผลกระทบกับข้าว ฉีดจี้ได้ข้าวไม่แดง ไม่งัน เช่น หญ้าข้าวนก หญ้าดอกขาว กระดูไก่ ลิเก สลาง หญ้าแดง หางหมา  หญ้าแดง หญ้านกสีชมพู วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักปอดนา เทียนนา ขาเขียด ตาลปัตรฤาษี วัชพืชตระกูลกก เช่น กกขนาก กกทราย และหนวดปลาดุก

วิธีเก็บรักษา : ต้องเก็บในภาชนะเดิมที่ปิดแน่น มีฉลากติดอยู่ และไม่ให้ถูกแสงแดด สถานที่เก็บต้องแห้งและเย็น ห่างไกลจากเด็ก อาหาร น้ำดื่ม สัตว์เลี้ยงและเปลวไฟ


ขนาดบรรจุ : 1 กล่อง

รีวิวสินค้า

จำนวน
350.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด