แหล่ม

รหัสสินค้า : แหล่ม

รหัส : P50/61R29


ชื่อสามัญ : บิสไพริแบก-โซเดียม BISPYRIBAC-SODIUM

กลุ่มสาร : Pyrimidinyloxybenzoic

 : sodium 2,6-bis(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yloxy) benzoate 20% W/P


ชื่อสามัญ:ฮิตเลอร์ (สารเสริมประสิทธิภาพ)


ประเภทของยา : น้ำ

พืชที่ใช้ : นาข้าว ผักและสวนผลไม้

อัตราการใช้ : 1 ชุดผสมน้ำได้ 1 ถัง 200 ลิตร

ความสามารถในการกำจัดได้ : กำจัดวัชพืชได้ทั้งวัชพืชใบแคบ ใบกว้าง และกกต่างๆ ไม่มีผลกระทบกับข้าว ฉีดจี้ได้ข้าวไม่แดง ไม่งันเช่น หญ้าข้าวนก กระดูไก่ ลิเก สลาง หญ้าแดง หางหมา  หญ้าแดง หญ้านกสีชมพู วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักปอดนา เทียนนา ขาเขียด ตาลปัตรฤาษี วัชพืชตระกูลกก เช่น กกขนาก กกทราย และหนวดปลาดุก

วิธีเก็บรักษา : ต้องเก็บในภาชนะเดิมที่ปิดแน่น มีฉลากติดอยู่ และไม่ให้ถูกแสงแดด สถานที่เก็บต้องแห้งและเย็น ห่างไกลจากเด็ก อาหาร น้ำดื่ม สัตว์เลี้ยงและเปลวไฟขนาดบรรจุ : 1 กล่อง

จำนวน
270.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด