คาร์โบซันแฟน

รหัสสินค้า : คาร์โบซันแฟน

ชื่อสามัญ : คาร์โบซันแฟน (สูตรพิเศษ) ยาเย็น ประเภทของยา : น้ำพืชที่ใช้  : สำหรับนาข้าว ไม้ผล พืชผักต่างๆ ความสามารถในการกำจัดได้ : เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยกระโดดหลังขาว เพลี้ยจั๊กจั้นสีเขียว  หนอนกอสีครีม หนอนกอแถบลายม่วง หนอนกอแถบลาย หนอนกอสีชมพูหนอนห่อใบข้าว แมลงหล่า แมลงหวี่ขาวอ้อย เพลี้ยกระโดดดำ เพลี้ยจั๊กจั่น หนอนผีเสื้อหัวกะโหลกการออกฤทธิ์  :  เป็นสารกำจัดแมลงศัตรูพืชประเภทดูดซึม ออกฤทธิ์แบบถูกตัวตายและกินตาย เก่งแมลงปลีกแข็ง ดูดซึมนานป้องกันหนอนแมลงได้ 20 วันขึ้นไปเป็นยาเย็นฉีดช่วงดอก ช่วงออกรวงได้ ฉีดได้ทุกช่วงประโยชน์พืชปลูกวิธีเก็บรักษา : ต้องเก็บในภาชนะเดิมที่ปิดแน่น มีฉลากติดอยู่ และไม่ให้ถูกแสงแดด สถานที่เก็บต้องแห้งและเย็น ห่างไกลจากเด็ก อาหาร น้ำดื่ม สัตว์เลี้ยงและเปลวไฟบรรจุ :  1 กล่อง ( ยกลัง 12 ขวด)

จำนวน
360.00 THB

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด