คาร์โบซันแฟน

รหัสสินค้า : คาร์โบซันแฟน

รหัส : P90/103R42


ชื่อสามัญ : คาร์โบซันแฟน (สูตรพิเศษ) ยาเย็น CARBOSULFAN

กลุ่มสารเคมี : Carbamate

สารสำคัญ : 2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-yl(dibutylminothio)methylcarbamate 20% W/V ECประเภทของยา : น้ำ

อัตราการใช้ : ใช้อัตรา 50 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร

พืชที่ใช้  สำหรับนาข้าว ไม้ผล พืชผักต่างๆ 

ความสามารถในการกำจัดได้ : เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยกระโดดหลังขาว เพลี้ยจั๊กจั้นสีเขียว  หนอนกอสีครีม หนอนกอแถบลายม่วง หนอนกอแถบลาย หนอนกอสีชมพูหนอนห่อใบข้าว แมลงหล่า แมลงหวี่ขาวอ้อย เพลี้ยกระโดดดำ เพลี้ยจั๊กจั่น หนอนผีเสื้อหัวกะโหลก

การออกฤทธิ์   เป็นสารกำจัดแมลงศัตรูพืชประเภทดูดซึม ออกฤทธิ์แบบถูกตัวตายและกินตาย เก่งแมลงปลีกแข็ง ดูดซึมนานป้องกันหนอนแมลงได้ 20 วันขึ้นไปเป็นยาเย็นฉีดช่วงดอก ช่วงออกรวงได้ ฉีดได้ทุกช่วงประโยชน์พืชปลูก

วิธีเก็บรักษา : ต้องเก็บในภาชนะเดิมที่ปิดแน่น มีฉลากติดอยู่ และไม่ให้ถูกแสงแดด สถานที่เก็บต้องแห้งและเย็น ห่างไกลจากเด็ก อาหาร น้ำดื่ม สัตว์เลี้ยงและเปลวไฟขนาดบรรจุ :  1,000 cc.

จำนวน
350.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด