อะเซทามิพริด (ผง)

รหัสสินค้า : อะเซทามิพริด (ผง)

รหัส : P60/66R58


ชื่อสามัญ :  อะซีทามิพริด (acetamiprid)

กลุ่มสารเคมี : Neonicotinoid

: (E)-N1-[(6-chloro-3-pyridyl)methyl]-N2-cyano-N1-methyl acetamidine…… 20% SPประเภทของยา : ผง

อัตตราการใช้ : 5 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร 1 ซอง ผสมน้ำได้ 1ถัง 200ลิตร


พืชที่ใช้  สำหรับนาข้าว ไม้ผล พืชผักต่างๆ 

ความสามารถในการกำจัดได้ : ใช้กำจัด แมลงหวี่ขาว,เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ,เพลี้ยจั๊กจั่นเพลี้ยแป้ง ,เพลี้ยอ่อน ,แมลงปากดูด,หนอนชอนใบสารกำจัดแมลง

การออกฤทธิ์   ประเภทไม่ดูดซึม ออกฤทธิ์ กินตายและถูกตัวตาย

วิธีเก็บรักษา : ต้องเก็บในภาชนะเดิมที่ปิดแน่น มีฉลากติดอยู่ และไม่ให้ถูกแสงแดด สถานที่เก็บต้องแห้งและเย็น ห่างไกลจากเด็ก อาหาร น้ำดื่ม สัตว์เลี้ยงและเปลวไฟขนาดบรรจุ : 100 กรัม

จำนวน
180.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด