โพรพิโคนาโซน

รหัสสินค้า : โพรพิโคนาโซน

รหัส : P50/58R40

ชื่อสามัญ : โพรพิโคนาโซล propiconazole

กลุ่มสาร : Triazoleประเภทของยา : น้ำ


อัตราการใช้ : 30 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 20 ลิตร

พืชที่ใช้ : นาข้าว ผักและสวนผลไม้

ความสามารถในการกำจัดได้ : ยากำจัดเชื่อรา ใช้ฉีดพ่นเพื่อป้องกันกำจัดโรคพืช โรคกาบใบแห้ โรคใบจุดสีม่วง โรคราสนิม โรคแสดำ โรครากขาว โรคผลเน่า

วิธีเก็บรักษา : ต้องเก็บในภาชนะเดิมที่ปิดแน่น มีฉลากติดอยู่ และไม่ให้ถูกแสงแดด สถานที่เก็บต้องแห้งและเย็น ห่างไกลจากเด็ก อาหาร น้ำดื่ม สัตว์เลี้ยงและเปลวไฟ
บรรจุ : 250 cc.

จำนวน
200.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด