E85 สูตร4

รหัสสินค้า : E85 สูตร4

ราคา

250.00 บาท

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 250.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

รหัส : P100/108R75


คุณสมบัติ : เป็นปุ๋ยเคมี

ธาตุอาหารเสริม : แคลเซียม (Cao)....2%
ประเภทของยา : น้ำ

อัตราการใช้ : 20 cc. ต่อน้ำ 20 ลิตร

1 ขวด ผสมน้ำได้ 5 ถัง หรือ 1,000ลิตร

ประโยชน์ :

-ลงหัว เพิ่มแป้ง เหมาะกับ หอมแดง มันสำปะหลัง เผือก สับปะรด แครรอท พืชตระกูลกระหล่ำ

-เป็นโครงสร้างผนังเซลล์

-ทำให้พืชมีความแข็งแรง

-ช่วยในการสร้างโปรตีน

-ช่วยขยายขนาดของผล

-ป้องกันไม่ให้ผล เถา หรือผักแตก ทำให้เนื้อเเน่น

-ป้องกันแกนใส้นิ่ม รสชาติและสีดีขึ้น

-ช่วยในการเคลื่อนย้ายน้ำตาลจากลำต้นใบมาสู่ผลและเมล็ด

-สามารถเก็บสะสมอาหาร

-ผลมีการพัฒนาเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์

-ลดปัญหาการหลุดร่วงของผลได้วิธีเก็บรักษา : ต้องเก็บในภาชนะเดิมที่ปิดแน่น มีฉลากติดอยู่ และไม่ให้ถูกแสงแดด สถานที่เก็บต้องแห้งและเย็น ห่างไกลจากเด็ก อาหาร น้ำดื่ม สัตว์เลี้ยงและเปลวไฟขนาุดบรรจุ : 1,000 cc.

บรรจุลังละ : 12 ขวด