จับใบ

รหัสสินค้า : จับใบ

สารจับใบประโยชน์ :

-ออกฤทธิ์แรงเร็วเหมือนติดเทอร์โบ ช่วยให้พืชกินอาหาร หรือเพิ่มประสิทธิภาพของสารที่ผสมให้ออกฤทธิ์เร็วและออกฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้สารเคมีออกฤทธิ์ได้นานขึ้น

-เป็นสารลดการตึงผิวของน้ำที่ใช้ผสมลงในปุ๋ยน้ำ หรือสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

-ช่วยให้ละอองน้ำยามีขนาดเล็ก แพร่กระจ่าย เเละจับติดกับพืชได้ดี

-ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

-ช่วยลดการสูญเสียจากการชะล้างของฝนวิธีเก็บรักษา : ต้องเก็บในภาชนะเดิมที่ปิดแน่น มีฉลากติดอยู่ และไม่ให้ถูกแสงแดด สถานที่เก็บต้องแห้งและเย็น ห่างไกลจากเด็ก อาหาร น้ำดื่ม สัตว์เลี้ยงและเปลวไฟบรรจุ : 1 ขวด (ยกลัง 20 ขวด )


จำนวน
50.00 THB

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด