5 เป้

รหัสสินค้า : 5 เป้

รหัส : P70/87R28


ชื่อสามัญ: ควินคลอแรก+ไพราโซซัลฟูรอน (QUINCLORAC) +( PYRAZOSUFURON-ETHYL)

กลุ่มสาร : sulfonylurea + quinolinecarboxylic acid

: ethyl 5-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoylsulfa

moyl)-1-methylpyrazole-4-carboxylate + 3,7-dichloroquinoline-8-carboxylic acid 3 % + 47 % WPชื่อสามัญ :ไซฮาโลฟลอบ-บิวทิว(CYHALOFOP-BUTYL)

กลุ่มสาร : Aryloxyphenoxypropionate

 : butyl (R)-2-[4-(4-cyano-2-fluorophenoxy)phenoxy] propionate 10% W/V EC


อัตราการใช้ : 1 ชุดได้ 5 เป้สะพาย

2ชุด ได้ 1ถัง 200 ลิตร

ประเภทของยา :  น้ำ

พืชที่ใช้ : นาข้าว ผักและสวนผลไม้

ความสามารถในการกำจัดได้ : หญ้าข้าวนก และหญ้าดอกขาว วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักปอดนา และวัชพืชประเภทกก เช่น กกทราย กกขนาก และหนวดปลาดุก

การออกฤทธิ์ : เป็นสารกําจัดวัชพืชแบบเลือกทําลายในกลุ่ม sulfonylurea มีฤทธิ์ดูดซึม เข้าทําลายวัชพืชทั้งทางรากและเคลื่อนย้ายภายในวัชพืช ใช้หลังวัชพืชงอก

วิธีใช้ : ผสมน้ำกวนให้เข้ากันดีฉีดพ่นให้ทั่วต้นพืช ควรศึกษารายละเอียดการใช้จากฉลากเพิ่มเติมก่อนใช้

วิธีเก็บรักษา : ต้องเก็บในภาชนะเดิมที่ปิดแน่น มีฉลากติดอยู่ และไม่ให้ถูกแสงแดด สถานที่เก็บต้องแห้งและเย็น ห่างไกลจากเด็ก อาหาร น้ำดื่ม สัตว์เลี้ยงและเปลวไฟ


ขนาดบรรจุ : 1 กล่อง

จำนวน
400.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด