สั่งเก็บ

รหัสสินค้า : สั่งเก็บ

รหัส : P50/70R19


ชื่อสามัญ : ฟีโนซาพรอป-พี-เอทิล

กลุ่มสาร: Aryloxyphenoxypropionate

: ethyl {R}-2-{4-{6-chloro-1,3-benzoxazol-2-yloxy}propionic acid..6.9% W/V EWชื่อสามัญ :โคลมาโซน (CLOMAZONE)

กลุ่มสาร : Isoxazolidinone

 : 2-(2-chlorobenzyl)-4,4-dimethyl-1,2-oxazolidin-3-one 48% W/V EC


อัตราการใช้ : ฟีโนซาพรอป 25cc. + โคลมาโซน 25cc. ผสมน้ำ 20 ลิตร

1 ชุด ผสมน้ำได้ 1ถัง 200 ลิตร

ประเภทของยา : น้ำ

ความสามารถในการกำจัดได้ : ใช้หลังวัชพืชงอก (post-emergence) ในข้าวนาหว่านน้ำตม เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าข้าวนก หญ้าดอกขาว หญ้ากระดูกไก่ และวัชพืชประเภทกก เช่น หนวดปลาดุก กกทราย และกกขนาก

วิธีเก็บรักษา : ต้องเก็บในภาชนะเดิมที่ปิดแน่น มีฉลากติดอยู่ และไม่ให้ถูกแสงแดด สถานที่เก็บต้องแห้งและเย็น ห่างไกลจากเด็ก อาหาร น้ำดื่ม สัตว์เลี้ยงและเปลวไฟขนาดบรรจุ : 1 กล่อง
จำนวน
450.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด