เก็บหญ้า

รหัสสินค้า : เก็บหญ้า

รหัส : P50/65R23


ชื่อสามัญ : 2,4 ดี ไดเมทิลแอมโมเนียม

กลุ่มสาร : Phenoxycarboxylic acid

: dimethylammonium (2,4-dichlorophenoxy) acetate 84% W/V SLชื่อสามัญ : บิสไพริแบค-โซเดียม(bispyribac-sodium)

กลุ่มสาร : Pyrimidinyloxybenzoic

: sodium 2,6-bis(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yloxy) benzoate 20% WP


ประเภทของยา : น้ำ


อัตราการใช้ : 2,4 ดี 25 cc + บีสไพรีแบค 25 cc ผสมน้ำได้ 20 ลิตร

1 ชุด ผสมน้ำได้ 1 ถัง 200 ลิตร

พืชที่ใช้ : นาข้าว ผักและสวนผลไม้

ความสามารถในการกำจัดได้ : เช่น หญ้าข้าวนก กระดูไก่ ลิเก สลาง หญ้าแดง หางหมา  หญ้าแดง หญ้านกสีชมพู วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักปอดนา เทียนนา ขาเขียด ตาลปัตรฤาษี วัชพืชตระกูลกก เช่น กกขนาก กกทราย และหนวดปลาดุก

วิธีเก็บรักษา : ต้องเก็บในภาชนะเดิมที่ปิดแน่น มีฉลากติดอยู่ และไม่ให้ถูกแสงแดด สถานที่เก็บต้องแห้งและเย็น ห่างไกลจากเด็ก อาหาร น้ำดื่ม สัตว์เลี้ยงและเปลวไฟขนาดบรรจุ : 1 กล่อง

จำนวน
350.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด