โอโนฟอส

รหัสสินค้า : โอโนฟอส

ชื่อสามัญ : โพรฟีโนฟอสพืชที่ใช้ : ใช้สำหรับ นาข้าว ไม้ผลต่างๆ ห้ามใช้ขณะ มีช่อดอกความสามารถในการกำจัดได้ : ป้องกันและกำจัดได้นาน : กำจัดหนอนแมลงวันชอนใบ ,หนอนเจาะสมอฝ้าย ,หนอนเจาะสมอสีชมพู, หนอนม้วนใบฝ้าย ,หนอนมวนเขียวข้าว, หนอนมวนเขียวถั่ว, หนอนมวนถั่วเหลือง,หนอนเจาะผลส้มโอ, หนอนใยผัก, หนอนคืบ, หนอนแมลงวัน, หนอนชอนใบการออกฤทธิ์ : ออกฤทธิ์นาน กินตาย โดนตัวตายวิธีเก็บรักษา : ต้องเก็บในภาชนะเดิมที่ปิดแน่น มีฉลากติดอยู่ และไม่ให้ถูกแสงแดด สถานที่เก็บต้องแห้งและเย็น ห่างไกลจากเด็ก อาหาร น้ำดื่ม สัตว์เลี้ยงและเปลวไฟขนาดบรรจุ : 1 ลิตร (1ลัง 12 ขวด)

จำนวน
400.00 THB

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด