ไทอะมีทอกแซม

รหัสสินค้า : ไทอะมีทอกแซม

ชื่อสามัญ : ไทอะมีทอกแซมประเภทของยา : ผงพืชที่ใช้ : สามารถใช้ได้กับพืชปลูกได้อย่างปลอดภัยมากกว่า 115 ชนิด ทั้ง ข้าว ไม้ผล ผัก พืชไร่ ไม้ดอกไม้ประดับความสามารถในการกำจัดได้ : ใช้กำจัดแมลงปากดูดได้มากกว่า 160 ชนิด เช่น เพลี้ยไฟ เพลี้ยจักจั่นฝ้าย เพลี้ยกระโดด เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง แมลงหวี่ขาวยาสูบ แมลงปากดูด ใช้กำจัดแมลงหวี่ขาวและด้วงหมัดกระโดดการออกฤทธิ์ :  ออกฤทธิ์แบบดูดซึมผ่านทางรากและใบได้อย่างรวดเร็ว เคลื่อนย้ายจากล่างขึ้นข้างบน จึงเหมาะที่จะให้เคลื่อนย้ายเข้าทางรากได้ดีที่สุดออกฤทธิ์มีผลไปยับยั้งการกินอาหาร สามารถใช้ได้ในสภาพที่แล้งจัด มีการละลายตัวของสารได้ดี
วิธีเก็บรักษา : ต้องเก็บในภาชนะเดิมที่ปิดแน่น มีฉลากติดอยู่ และไม่ให้ถูกแสงแดด สถานที่เก็บต้องแห้งและเย็น ห่างไกลจากเด็ก อาหาร น้ำดื่ม สัตว์เลี้ยงและเปลวไฟขนาดบรรจุ : 1 ซอง( ยกกล่อง 10 ซอง)

จำนวน
180.00 THB

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด