อิมิดาโคลพริด70

รหัสสินค้า : อิมิดาโคลพริด70

รหัส : P60/66R58


ชื่อสามัญ : IMIDACLOPRID

กลุ่มสาร : Neonicotinoid

 :(E) 1-(6-choloro-3-pyridylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylidene amine 70% WG


ประโยชน์: ใช้ป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟในข้าว

อัตราการใช้: ใช้อัตรา 1กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาดของเพลี้ยไฟตัวเต็มวัยจำนวน 1-3 ตัวต่อต้น ในระยะต้นกล้า (อัตราการใช้น้ำ 40 ลิตร ต่อไร่)


ขนาดบรรจุ : 100 กรัม

จำนวน
180.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด