ไพราโซซัลฟูรอน-เอทิล

รหัสสินค้า : ไพราโซซัลฟูรอน-เอทิล

รหัส : P40/44R58

ชื่อสามัญ : ไพราโซซัลฟูรอน-เอทิล

กลุ่มสาร : sulfonylurean


คุณสมบัติ :

     ใช้กำจัดวัชพืชหลังงอก ( post-emergence) ในนาหว่านและนาดำ เพื่อกำจัดวัชพืชใบกว้าง เช่น ผักปอดนา และเทียนนา ประเภทกก เช่น แห้วหมู กกขนาก กกทราย และหนวดปลาดุก อัตราใช้น้อย ปลอดภัยต่อต้นข้าว

อัตราและวิธีการใช้ :ใช้อัตรา 40-50 กรัม ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรืออัตรา 10-12 กรัม ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน หลังหว่านข้าว 10 วัน ก่อนพ่นสารให้ระบายน้ำออกและทดน้ำเข้านาหลังพ่นสาร 2-3 วัน


ขนาดบรรจุ : 50 กรัม

จำนวน
120.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด