แบงโก้

รหัสสินค้า : แบงโก้

รหัส : P50/62R26


ชื่อสามัญ : บิวทาคลอร์ + โพรพานิล (BUTACHLOR+PROPANIL)

กลุ่มสาร : Chloroacetamide + Anilide

 : N-butoxymethyl-2-chloro-2′,6′-diethylacetanilide + 3′,4′-dichloropropionanilide 35% + 35% W/V EC

ประโยชน์ : ใช้หลังวัชพืชงอก (post-emergence) ในข้าวนาหว่านน้ำตม เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าดอกขาว และหญ้าข้าวนก วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักปอดนา และวัชพืชประเภทกก เช่น หนวดปลาดุก และกกขนาก

อัตราการใช้ : ใช้อัตรา 250 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรืออัตรา 65 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน หลังหว่านข้าว 12 วัน ก่อนพ่นสารให้ระบายน้ำออก และทดน้ำเข้านาหลังพ่นสาร 2-3 วันขนาดบรรจุ : 1000 ซีซี

จำนวน
300.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด