พีเอท50 (ราคาส่งยกลังโทรสอบถาม)

รหัสสินค้า : พีเอท50

รหัส :


ชื่อสามัญ :เฟนโทเอต (phenthoate) 50% W/V EC  


คุณสมบัติ :

เป็นสารในกลุ่ม organophosphates มีคุณสมบัติถูกตัวตาย กินตาย ซึมผ่านปากใบพืชและมีกลิ่นแรง (มีกํามะถันเป็นองค์ประกอบ) สามารถใช้กลิ่นไล่สัตว์ฟันแทะและศัตรูพืชได้ เช่น หนู, ค้างคาว, กระรอก, แมลงวันทอง, แมลงวันผลไม้, ผีเสื้อมวนหวาน เป็นต้น กลไกออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทของแมลง โดยยับยั้งเอนไซม์ acetylcholinesterase (AChE)

ประโยชน์ :

ใช้กําจัดเพลี้ยหอยกาแฟ, เพลี้ยหอยแดง, เพลี้ยหอยมะม่วง, เพลี้ยหอยลําไย, เพลี้ยแป้งมะเขือ, เพลี้ยแป้งส้ม, เพลี้ยแป้งมันสําปะหลัง, เพลี้ยจักจั่นฝ้าย, เพลี้ยจักจั่นฝอย, เพลี้ยจักจั่นมะม่วง, เพลี้ยไก่แจ้, แมลงบั่ว, แมลงสิง, ด้วงงวงกัดใบมะม่วง, ด้วงงวงเจาะยอด, แมลงค่อมทอง, ด้วงแรด, ด้วงเต่าแตง เป็นต้น

ขนาดบรรจุ :1000 cc

อัตราใช้ :

20-30 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร

จำนวน
350.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด