แจ็คอัพ

รหัสสินค้า : แจ็คอัพ

ชื่อสามัญ:ไกลโฟเซต ไอโซโพรพิลแอมโมเนียม

กลุ่มสารเคมี : Glycine derivative

สารสำคัญ : N-(phosphonomethyl) glycine, isopropylammonium 48% W/V SL


ประโยชน์ : ใช้ก่อนวัชพืชงอก (pre-emergence) ในข้าวนาหว่านน้ำตม เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าดอกขาว และหญ้าข้าวนก วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักปอดนา และเทียนนา และวัชพืชประเภทกก เช่น หนวดปลาดุก กกทราย และกกขนาก

อัตราการใช้ : ใช้อัตรา 200-250 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรืออัตรา 50-65 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน หลังหว่านข้าว4 วัน และทดน้ำเข้านาหลังพ่นสาร 2-3 วันขนาดบรรจุ : 4 ลิตร


จำนวน
450.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด