นาติโว(ราคาส่งยกลังโทรสอบถาม)

รหัสสินค้า : นาติโว

รหัส : C780/820


ชื่อสินค้า : นาติโว 75 ดับบลิวจี

ชื่อสามัญ : ทีบูโคนาโซล + ไตรฟลอกซีสโตรบิน 50% + 25% WG (Tebuconazole + Trifloxystrobin)

กลุ่มสารเคมี : Triazole + Oximinoacetate

ประโยชน์ : ใช้ป้องกันกำจัดโรคพืชดังนี้

วิธีใช้ : ข้าว โรคเมล็ดด่าง ใช้อัตรา 12-14 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่น 2 ครั้ง เมื่อข้าวอยู่ในระยะตั้งท้อง ใกล้จะออกรวง และเมื่อระยะข้าวออกรวง 70-100 เปอร์เซนต์ โรคกาบใบแห้ง ใช้อัตรา 12-14 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร อัตราการใช้น้ำ 80 ลิตรต่อไร่ พ่น 2 ครั้ง ห่างกัน 10 วัน โดยพ่นเมื่อพบการระบาดของโรค

ข้าวโพดหวาน โรคใบไหม้แผลใหญ่  ใช้อัตรา 10-15 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นครั้งแรก เมื่อพบโรคระบาด หลังจากนั้นพ่นสารทุก 7 วัน จำนวน 3 ครั้งต่อฤดูปลูก

หอมหัวใหญ่ โรคใบจุดสีม่วง ช้อัตรา 15 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วทุก 5 วัน เมื่อเริ่มพบการระบาด

พริก โรคแอนแทรคโนส ใช้อัตรา 10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วทุก 5 วัน เมื่อเริ่มพบการระบาดของโรค

วิธีการเก็บรักษา : ต้องเก็บ นาติโว 75 ดับบลิวจี ให้มิดชิดในภาชนะเดิมที่ปิดแน่นและมีฉลากติดอยู่ สถานที่เก็บต้องแห้งและเย็น ห่างจากเด็ก อาหาร น้ำดื่ม สัตว์เลี้ยงและเปลวไฟ

คำเตือน : นาติโว 75 ดับบลิวจี เป็นวัตถุอันตรายที่มีพิษ ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันมิให้เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ

จำนวน
820.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด