ยูเชียร์(ราคาส่งยกลังโทรสอบถาม)

รหัสสินค้า : C250/300

ราคา

0.00 บาท

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 0.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ชื่อสามัญ : โคลมาโซน+โพรพานิล

กลุ่มสารเคมี : Isoxazolidinone + Anilide

สารสำคัญ : 2-(2-chlorobenzyl)-4,4-dimethyl-1,2-oxazolidin-3-one + 3’,4’dichloropropionanilide 12%+27% W/V EC


ประโยชน์ : ใช้หลังวัชพืชงอก (post-emergence) ในข้าวนาหว่านน้ำตม เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าข้าวนก วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น เทียนนา และผักปอดนา และวัชพืชประเภทกก เช่น หนวดปลาดุก กกทราย และกกขนาก

อัตราการใช้ : ใช้อัตรา 300–350 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรืออัตรา 75-85 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน หลังหว่านข้าว 7 วัน ก่อนพ่นสารให้ระบายน้ำออก และทดน้ำเข้านาหลังพ่นสาร 2-3 วัน

ขนาดบรรจุ : 1000 ซีซี

บรรจุลังล่ะ : 12 ขวด