อามูเร่(ราคาส่งยกลังโทรสอบถาม)

รหัสสินค้า : อามูเร่

รหัส : C880/890


ชื่อการค้า : อามูเร่


กลุ่มสารเคมี : Triazole กลุ่ม 3 สารป้องกันกำจัดโรคพืช


ชื่อสามัญ : ไดฟีโนโคนาโซล (difenoconazole) 15% + โพรพิโคนาโซล (propiconazole) 15% W/V EC


สารสำคัญ : cis,trans-3-chloro-4-[4-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]4-chlorophenyl ether+ (±)-1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-ylmethyl]-1H-1,2,4-triazole............15% + 15% W/V EC


ประโยชน์ : ใช้ในการป้องกันกำจัดโรคพืช

วิธีใช้ : โรคราสนิม(Rust)ในข้าวโพด ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Puccinia polysora อัตราการใช้ 15-20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร โดยอัตราการใช้น้ำ 80 ลิตรต่อไร่ พ่นเมื่อพบการระบาดของโรค ติดต่อกันทุก 7 วัน

โรคกาบใบแห้ง(Sheath blight) ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Rhizoctonia solani อัตราการใช้ 15-20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร โดยอัตราการใช้น้ำ 80 ลิตรต่อไร่ พ่นครั้งแรกเมื่อเริ่มพบการระบาดของโรค และครั้งที่สองห่างจากครั้งแรก 2 สัปดาห์

โรคเมล็ดด่างในข้าว(dirty panicle) ที่มีสาเหตุจากเชื้อเรา Helminthosporium oryzae,Cercosporaoryzae,Trichoconis padwickii,Fusarium semitectum,Curvularia lunata และ Sarocladium oryzae อัตราการใช้ 15 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร โดยอัตราการใช้น้ำ 80 ลิตรต่อไร่ พ่น2ครั้งต่อฤดู โดยเริ่มพ่นครั้งแรกเมื่อข้าวอยู่ในระยะตั้งท้อง และครั้งที่2 ข้าวออกรวงประมาณ


วิธีเก็บรักษา : ต้องเก็บ อามูเร่ ในภาชนะเดิมที่ปิดแน่น มีฉลากติดอยู่ และไม่ให้ถูกแสงแดด

จำนวน
890.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด