ฟิโพรไซด์(ราคาส่งยกลังโทรสอบถาม)

รหัสสินค้า : ฟิโพรไซด์

ชื่อสามัญ : ฟิโพรนิล

สารสำคัญ :(+/-) -5-amino-1-(2,6-dichloro-trifluoro-p-tolyl)4-trifluoromethylsulfinylpyrazole -3-carbonitrile…………………………………5% W/V SC

กลุ่มสารเคมี : phenylpyrazole


คุณสมบัติ : สามารถป้องกันและกำจัดเพลี้ยและหนอน รวมถึง มด มอด ปลวก ตัวอย่างแมลงที่กำจัดได้เช่น เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ เพลี้ยหอย แมลงวันทอง เพลี้ยแป้ง เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล มดแดง เพลี้ยจักจั่น แมลงหวีขาว ปลวก หนอนเจาะ ด้วง หนอนใย แมลงสิง บั่ว

ประเภทการออกฤทธิ์ : สัมผัส และ ดูดซึม

คุณสมบัติตัวทำละลาย : ยาเย็น อัตราและวิธีการใช้ : 100-150 ซีซี ต่อน้ำ 200 ลิตร พ่นเพื่อป้องกันเพลียหรือแมลง เมื่อพบเพลียหรือแมลงระบาดควรใช่

อัตรา : 200-300 ซีซี. ผสมน้ำ 200 ลิตร


ขนาดบรรจุ : 1,000cc


จำนวน
350.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด