พรีวาธอน(ราคาส่งยกลังโทรสอบถาม)

รหัสสินค้า : พรีวาธอน

รหัส :

ชื่อการค้า : พรีวาธอน


ชื่อสามัญ : คลอแรนทรานิลิโพรล (chlorantraniliprole)


กลุ่มสารเคมี : Diamides กลุ่ม 28 สารกำจัดแมลง


สารสำคัญ :3-bromo-4’-chloro-1-(3-chloro-2-pyridyl)-2’-methyl-6’-(methylcarbamoyl)pyrazole-5-carboxanilide............ 5.17% W/V SC


ประโยชน์ : ใช้ป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช


วิธีใช้ : ข้าว อัตราการใช้ 10-15 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 20 ลิตร ช่วงข้าวอายุไม่เกิน 40 วัน ใช้น้ำ 40 ลิตรต่อไร่ ช่วงข้าวอายุเกิน 40 วัน ใช้น้ำ 60 ลิตรต่อไร่ พ่นเมื่อพบการระบาดของหนอนกอสีครีมในข้าว

หนอนห่อใบข้าว อัตราการใช้ 10-20 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 20 ลิตร ช่วงข้าวอายุไม่เกิน 40 วัน ใช้น้ำ 40 ลิตรต่อไร่ ช่วงข้าวอายุเกิน 40 วัน ใช้น้ำ 60 ลิิตรต่อไร่ พ่นเมื่อพบการระบาดของหนอนห่อใบข้าวในข้าว

คะน้า อัตราการใช้ 30-40 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 20 ลิตร อัตราการใช้น้ำ 120 ลิตรต่อไร่ พ่นเมื่อพบการระบาดของหนอนใยผักในคะน้า

อ้อย อัตราการใช้ 60มิลลิลิตร ผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาดของหนอนกออ้อยในอ้อย

พริก อัตราการใช้ 15-20 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 20 ลิตร ช่วงพริกอายุไม่เกิน 65 วัน ใช้น้ำ 60 ลิตรต่อไร่ ช่วงพริกอายุเกิน 65 วัน ใช้น้ำ 80 ลิตรต่อไร่ พ่นเมื่อพบการระบาดของหนอนเจาะสมอฝ้ายในพริก

มะเขือเทศ อัตราการใช้ 30 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 20 ลิตร ช่วงมะเขือเทศอายุไม่เกิน 30 วัน ใช้น้ำ 80 ลิตรต่อไร่ ช่วงมะเขือเทศอายุเกิน 30 วัน ใช้น้ำ 160 ลิตรต่อไร่ พ่นเมื่อพบการระบาดของหนอนเจาะผลมะเขือเทศ

มะเขือเปราะ อัตราการใช้ 15 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 20 ลิตร

ข้าวโพด อัตราการใช้ 30 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบการระบาดของ หนอนกระทู้ลายจุดข้าวโพด (Fall armyworm)


การเก็บรักษา : ต้องเก็บ พรีวาธอน ในภาชนะเดิมที่ปิดแน่น


ขนาดบรรจุ : 500cc

จำนวน
1,060.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด