เอโซ่(ราคาส่งยกลังโทรสอบถาม)

รหัสสินค้า : เอโซ่

ชื่อสามัญ: เอ็มซีพีเอ

ใช้กำจัดวัชพืชใบกว้าง เช่น เทียนนา ผักปอดนา และวัชพืชประเภทกก เช่น หนวดปลาดุก กกขนาก กกทราย

วิธีใช้ : อัตรา 100-150 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ ใช้หลังหว่านข้าว 20 วัน ก่อนระบายน้ำออก และทดน้ำเข้านาหลังพ่นสาร 2-3 วัน

ขนาดบรรจุ : 1,000cc

จำนวน
250.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด