เอชโซนัด95(หมาแดง)(ราคาส่งยกลังโทรสอบถาม)

รหัสสินค้า : เอสโซนัด95(หมาแดง)

รหัส : C175/190


ชื่อสามัญ :2,4-ดี โซเดียมซอลต์ 95% SP (2,4-D Sodium Salt

กลุ่มสารเคมี :Phenoxycarboxylic acid

ประโยชน์:ใช้หลังวัชพืชงอก (post-emergence) ดังนี้ ประเภทใบกว้าง เช่น ผักตบชวา เช่น จอก แหน สาบเสือ และผักบุ้ง ประเภทกก เช่น กกขนาก กกทราย และหนวดปลาดุก ใช้ในนาข้าว อ้อย ข้าวโพด ยางพารา และพื้นที่ที่ไม่ได้ทำการเกษตร

วิธีใช้:ใช้ในอัตรา 126-168 กรัม ผสมน้ำ 60-80 ลิตร ต่อพื้นที่ 1 ไร่ หรือ 31.5-42 กรัม ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน พ่นหลังจากวัชพืชงอกแล้วมีจำนวนใบประมาณ 2-4 ใบ

ขนาดบรรจุ : 1,000 กรัม

จำนวน
190.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด