เพนดิเมทาลิน(ราคาส่งยกลังโทรสอบถาม)

รหัสสินค้า : เพนดิเมทาลิน(ราคาส่งยกลังโทรสอบถาม)

กลุ่มสารเคมี : Dinitroaniline

สารสำคัญ : N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro 3,4 xylidine 33% W/V EC

ประโยชน์ : ใช้ก่อนวัชพืชงอก (pre-emergence) ในอ้อย เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้านกสีชมพู หญ้าตีนนก หญ้าปากควาย และหญ้าตีนติด และวัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักโขม ผักเบี้ยหิน ผักโขมหิน และผักเสี้ยนผี

อัตราการใช้ :ใช้อัตรา 600-700 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรืออัตรา 150-175 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน หลังปลูกอ้อย ขณะดินมีความชื้น


ขนาดบรรจุ : 1000 ซีซี


จำนวน
250.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด