อาปาเช่

รหัสสินค้า : C35/40

ชื่อการค้า : อาปาเช่ชื่อสามัญ : ไซเพอร์เมทริน (Cypermathrin) 3%กลุ่มสารเคมี : Pyrithroid กลุ่ม 3A สารกำจัดแมลงสารเคมี : (RS)-α-cyano-3-phenoxybenzyl(1RS)-cis(trans)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate….3% W/Wประโยชน์ : ใช้ป้องกันและกำจัดแมลงในบ้านเรือน หรืออาคารสถานที่ เช่น แมลงสาบ มด ตัวสามง่ามและ แมลงคลานทุกชนิด เช่น กิ้งกือ มด แมลงสาบ ตะขาบ แมลงคลานมีพิษ-ไม่มีพิษทุกชนิด


วิธีใช้ : ต้องใช้โดยผู้ที่มีความชำนาญในการกำจัดแมลง ใช้ฉีดพ่นพื้นผิวสำหรับแมลงคลานใช้อาปาเช่ผสมน้ำในอัตราส่วน85กรัม ต่อน้ำ20ลิตร ฉีดพ่นได้400ตารางเมตร ควรเขย่าก่อนใช้ฉีดตามทางเดินซอกมุมที่หลบซ่อนของแมลงทั้งภายในและภายนอกอาคารหรือใช้โรยบริเวณที่มีมด แมลงสาบ แมลงต่างๆ


วิธีการเก็บรักษา : ต้องเก็บ อาปาเช่ ให้มิดชิดในภาชนะเดิมที่ปิดแน่นและมีฉลากติดอยู่ ไม่ให้ถูกแสงแดด สถานที่เก็บต้องแห้งและเย็น ห่างไกลจากเด็ก อาหาร น้ำดื่ม สัตว์เลี้ยงและเปลวไฟ


คำเตือน : อาปาเช่ เป็นวัตถุอันตรายที่มีพิษ ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันมิให้เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ

จำนวน
40.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด