พันทิพย์

รหัสสินค้า : C160/180

ปริมาณธาตุอาหารเสริม : ทองแดง (CU) 0.02% โบรอน (B) 0.01%


ประโยชน์ : พันทิพย์ ตราหวีทอง สูตรใหม่ลาสุดสำหรับพืชทุกชนิดประกอบด้วยธาตุอาหารเสริม ตามสัดส่วนที่จำเป็น ซึ่งสามาาถเสริมสร้างให้รากและลำต้นเจริญเติบโตได้เร็วทันใจ ทำให้พืชสมบูรณ์แข็งแรงได้ผลผลิตสูง คุณภาพดี ช่วยให้ขั้วดอกเหนียว ป้องกันดอกและผลร่วงอย่างเฉียบขาด และยังต้านทานโรคพืชและแมลงที่จะมารบกวนพืชอีกด้วย


วิธีใช้ : ใช้ในอัตรา20-30 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร ควร พ้นให้เป็นละอองเล็กๆ พอเปียกทั่วใบ และทุกส่วนของพืช

จำนวน
180.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด