อิมิดาโคลพริด 70

รหัสสินค้า : อิมิดาโคลพริด 70

ราคา

180.00 บาท

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 180.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

รหัส : P70/75R71


ชื่อสามัญ : IMIDACLOPRID

กลุ่มสาร : Neonicotinoid

 :(E) 1-(6-choloro-3-pyridylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylidene amine 70% WG


ประโยชน์: ใช้ป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟในข้าว

อัตราการใช้: ใช้อัตรา 1กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาดของเพลี้ยไฟตัวเต็มวัยจำนวน 1-3 ตัวต่อต้น ในระยะต้นกล้า (อัตราการใช้น้ำ 40 ลิตร ต่อไร่)


ขนาดบรรจุ :1กล่อง 100 กรัม

บรรจุลังละ : 24 กล่อง