ควินคลอแรก 50 ดับบลิวจี

รหัสสินค้า : ควินคลอแรก 50

ราคา

220.00 บาท

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 220.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

รหัส : P110/116/R110

ชื่อสามัญ : ควินคลอแรก (quinclorac)

กลุ่มสารเคมี:Quinoline carboxyllic acid กลุ่ม O สารกำจัดวัชพืชสารสำคัญ :3,7-dichloroquinoline-β-carboxylic acid............ ........ 50% WG

ประโยชน์ :ใช้หลังวัชพืชงอก (post-emergence) ในข้าวนาหว่านน้ำตม เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ

กำจัดวัชพืช :วัชพืชประเภทใบแคบเช่น หญ้าข้าวนก(ชื่ออื่น หญ้าคอมมิวนิสต์ หญ้าพุ่มพวง) หญ้านกสีชมพู(หญ้าหางหมา)

วิธีใช้:100-200 กรัม ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรือ 25-50 กรัม ผสมน้ำ 15-20 ลิตรพ่นบนพื้นที่ 1 งาน หลังหว่านข้าว 8 วัน ก่อนพ่นสารให้ระบายน้ำออก และทดน้ำเข้านาหลังพ่นสาร 2-3 วัน


ขนาดบรรจุ 1 กล่อง 100 กรัม

บรรจุลังละ 24 กล่อง