ไทอะมีทอกแซม 25 ดับบลิวจี(ผง)

รหัสสินค้า : P80/84R110

ราคา

160.00 บาท

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 160.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

รหัส : P80/84R110


ชื่อสามัญ : ไทอะมีทอกแซม(thiamethoxam)

กลุ่มสาร: Neonicotinoid

: 3-(2-chloro-thiazol-5-ylmethyl)-5-methyl-(1,3,5)-oxadiazinan-4-ylidene-N-nitroamine 25% WGประเภทของยา : ผง


อัตตราการใช้ : 4กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร 1 ซอง ผสมน้ำได้ 1 ถัง 200ลิตร


พืชที่ใช้ : สามารถใช้ได้กับพืชปลูกได้อย่างปลอดภัยมากกว่า 115 ชนิด ทั้ง ข้าว ไม้ผล ผัก พืชไร่ ไม้ดอกไม้ประดับ


ความสามารถในการกำจัดได้ : ใช้กำจัดแมลงปากดูดได้มากกว่า 160 ชนิด เช่น เพลี้ยไฟ เพลี้ยจักจั่นฝ้าย เพลี้ยกระโดด เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง แมลงหวี่ขาวยาสูบ แมลงปากดูด ใช้กำจัดแมลงหวี่ขาวและด้วงหมัดกระโดด


การออกฤทธิ์ : ออกฤทธิ์แบบดูดซึมผ่านทางรากและใบได้อย่างรวดเร็ว เคลื่อนย้ายจากล่างขึ้นข้างบน จึงเหมาะที่จะให้เคลื่อนย้ายเข้าทางรากได้ดีที่สุดออกฤทธิ์มีผลไปยับยั้งการกินอาหาร สามารถใช้ได้ในสภาพที่แล้งจัด มีการละลายตัวของสารได้ดี


วิธีเก็บรักษา : ต้องเก็บในภาชนะเดิมที่ปิดแน่น มีฉลากติดอยู่ และไม่ให้ถูกแสงแดด สถานที่เก็บต้องแห้งและเย็น ห่างไกลจากเด็ก อาหาร น้ำดื่ม สัตว์เลี้ยงและเปลวไฟ


ขนาดบรรจุ 100 กรัม

บรรจุลังละ : 24 กล่อง