ไกรทรู 48

รหัสสินค้า : ไกรทรู48

ราคา

850.00 บาท

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 850.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

P100/138R19


 • ชื่อสามัญ : ไกลโฟเซตไอโซโพรพิลแอมโมเนียม 48% W/V SL (Glyphosate Isopropylammonium)
 • ชื่อการค้า: ไกลโฟเสต 48%
 • กลุ่มสารเคมี : Bipyridylium
 • สารสำคัญ: 1,1'-dimethyl-4,4-bipyridinium,duchloride .... 27.6% W/V SL (1,1'-dimethyl-4,4-bipyridinium ion ............... 20% W/V)
 • กำจัดวัชพืชประเภทใบแคบและวัชพืชประเภทใบกว้าง
 • วิธีใช้งาน
 • ไกลโฟเซต 48% หวีทอง ใช้อัตรา 480-500 มิลลิลิตรผสมน้ำ 60-80 ลิตรพ่นบนพื้นที่ 1 ไร่หรือ ไกลโฟเซต 48% หวีทองอัตรา 120-140 มิลลิลิตรผสมน้ำ 15-20 ลิตรพ่นบนพื้นที่ 1 งานหลังจากวัชพืชงอก 30-45 วันหรือวัชพืชมีความสูงไม่เกิน 30 เซนติเมตร
 • คำแนะนำ
 • ใช้ได้กับเครื่องพ่นยาทั้งน้ำมันและแบตเตอรี่หลากหลายประเภท
 • ต้องเก็บให้มิดชิดในภาชนะเดิมที่ปิดแน่นสถานที่เก็บต้องแห้งและเย็นห่างจากเด็กอาหารน้ำดื่มสัตว์เลี้ยงและเปลวไฟ
 • ระหว่างใช้งานควรสวมชุดป้องกันสารเคมีและหน้ากากกันสารเคมีให้มิดชิด
 • ขนาด 4 ลิตร
 • บรรจุลังละ 4 แกลอน