ไกลทรู48 1 ลิตร

รหัสสินค้า : ไกลทรู48 1 ลิตร

ราคา

300.00 บาท

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 300.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

P80/91R44


ชื่อสามัญ : ไกลโฟเซตไอโซโพรพิลแอมโมเนียม 48% W/V SL (Glyphosate Isopropylammonium)

ชื่อการค้า: ไกลโฟเสต 48%

กลุ่มสารเคมี : Bipyridylium

สารสำคัญ: 1,1'-dimethyl-4,4-bipyridinium,duchloride .... 27.6% W/V SL (1,1'-dimethyl-4,4-bipyridinium ion ............... 20% W/V)

กำจัดวัชพืชประเภทใบแคบและวัชพืชประเภทใบกว้าง

วิธีใช้งาน

ไกลโฟเซต 48% ใช้อัตรา 480-500 มิลลิลิตรผสมน้ำ 60-80 ลิตรพ่นบนพื้นที่ 1 ไร่หรือ ไกลโฟเซต 48% หวีทองอัตรา 120-140 มิลลิลิตรผสมน้ำ 15-20 ลิตรพ่นบนพื้นที่ 1 งานหลังจากวัชพืชงอก 30-45 วันหรือวัชพืชมีความสูงไม่เกิน 30 เซนติเมตร

คำแนะนำ

ใช้ได้กับเครื่องพ่นยาทั้งน้ำมันและแบตเตอรี่หลากหลายประเภท

ต้องเก็บให้มิดชิดในภาชนะเดิมที่ปิดแน่นสถานที่เก็บต้องแห้งและเย็นห่างจากเด็กอาหารน้ำดื่มสัตว์เลี้ยงและเปลวไฟ

ระหว่างใช้งานควรสวมชุดป้องกันสารเคมีและหน้ากากกันสารเคมีให้มิดชิด

ขนาด 1 ลิตร

บรรจุลังละ 12 ขวด