เทลเซอร์ ขนาด 1 ลิตร

รหัสสินค้า : เทลเซอร์ 1 ลิตร

ราคา

600.00 บาท

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 600.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

รหัส : P100/125R26


ชื่อสินค้า : เทลเซอร์ 1 ลิตร

ชื่อสามัญ : พีน็อกซูแลม (Penoxsulam)

กลุ่มสารเคมี : Triazolopyrimidine [กลุ่ม B]

สารสำคัญ : 2-(2,2-difluoroethoxy)-N-(5,8-dimethoxyy[1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidin-2-yl)-6-(trrifluoromethyl)benzenesulfonamide….......2.5%W/VOD

ประโยชน์ : ใช้หลังวัชพืชงอก (post-emergence) ในข้าวนาหว่านน้ำตม เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าข้าวนก และหญ้าดอกขาว วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักปอดนา และวัชพืชประเภทกก เช่น กกทราย กกขนาก และหนวดปลาดุก

ขนาดบรรจุ : 1,000cc.

บรรจุลังละ : 12 ขวด