• 3.5 ข้าวไม่แดง
  350.00 บาท
 • แหล่ม
  270.00 บาท
 • ไวซีแอล
  500.00 บาท
 • พีเมอเจน 1 ลิตร
  400.00 บาท
 • เทอมีเนจ
  220.00 บาท
 • ไวซีแอล(250cc.)
  170.00 บาท
 • จับใบ
  50.00 บาท
 • อะซีทามิพริด20เอสแอล
  600.00 บาท
 • 2,4-ดี-ไดเมทิลแอมโมเนียม(ขวดแก้ว)(ราคาส่งยกลังโทรสอบถาม)
  160.00 บาท
 • เพนดิเมทาลิน(ราคาส่งยกลังโทรสอบถาม)
  250.00 บาท
 • ปุ๋ยเคมีทุ่งเศรษฐี(ราคาส่งยกลังโทรสอบถาม)
  50.00 บาท
 • เอชโซนัด95(หมาแดง)(ราคาส่งยกลังโทรสอบถาม)
  190.00 บาท
 • คลิ้น(ราคาส่งยกลังโทรสอบถาม)
  80.00 บาท
 • 2,4-ดี-ไดเมทิลแอมโมเนียม(ราคาส่งยกลังโทรสอบถาม)
  150.00 บาท
 • เอโซ่(ราคาส่งยกลังโทรสอบถาม)
  250.00 บาท
 • อีมาเมกติน(ราคาส่งยกลังโทรสอบถาม)
  55.00 บาท
 • อะบาเมกตินน้ำใส(ราคาส่งยกลังโทรสอบถาม)
  160.00 บาท
 • อามีทรีน80(ราคาส่งยกลังโทรสอบถาม)
  265.00 บาท
 • อาทราซีน80(ราคาส่งยกลังโทรสอบถาม)
  280.00 บาท
 • พรีวาธอน(ราคาส่งยกลังโทรสอบถาม)
  1,060.00 บาท
 • ฟิโพรไซด์(ราคาส่งยกลังโทรสอบถาม)
  350.00 บาท
 • แอทร่า(ราคาส่งยกลังโทรสอบถาม)
  420.00 บาท
 • มัมมี่เม้าส์(ราคาส่งยกลังโทรสอบถาม)
  80.00 บาท
 • อามูเร่(ราคาส่งยกลังโทรสอบถาม)
  890.00 บาท