บลูฮอฟ

รหัสสินค้า : บลูฮอฟ

ราคา

280.00 บาท

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 280.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

รหัส : P60/71R34


ชื่อสามัญ : ฟีโนบูคาร์บ(FENOBUCARB)

กลุ่มสาร : Carbamate

สารสำคัญ : 2-sec-butylpenyl methylcarbamate 50% W/V ECประเภทของยา : น้ำ

อัตราการใช้ : .ใช้อัตรา 80 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 80 ลิตร

พืชที่ใช้  ข้าว มะม่วง มะปราง ลำใย มะเขือเทศ พริกไทย แตงกวา ไม้ดอกไม้ประดับทั่วไป 

ความสามารถในการกำจัดได้ : เพลี้ยอ่อน เพลี้ยอ่อนแก้ เพลี้ยไฟ เพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยจักจั่นสีเขียว แมลงสิง บั่ว 

การออกฤทธิ์   ไม่ดูดซึม ทางสัมผัส กินตาย ถูกตัวตาย (ยาน๊อค เย็น)

วิธีใช้ : ผสมน้ำกวนให้เข้ากันดีฉีดพ่นให้ทั่วต้นพืช และทำตามฉลาก

วิธีเก็บรักษา : ต้องเก็บในภาชนะเดิมที่ปิดแน่น มีฉลากติดอยู่ และไม่ให้ถูกแสงแดด สถานที่เก็บต้องแห้งและเย็น ห่างไกลจากเด็ก อาหาร น้ำดื่ม สัตว์เลี้ยงและเปลวไฟขนาดบรรจุ : 1,000 cc.

บรรจุลังละ : 12 ขวด