เอลทอล

รหัสสินค้า : เอลทอล

รหัส : P50/60R31


ชื่อสามัญ :โพรพานิล (propanil)

กลุ่มสาร : Anilide

: 3'4'-dichlorpropionanilide 36% w/v EC

อัตราใช้ :700 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 80 ลิตร พ่นในพื้นที่ 1 ไร่ ที่ระยะ 15 วัน หลังหว่านข้าว

คุณสมบัติ

  • 1. สารกำจัดวัชพืชประเภทสัมผัส
  • 2. ยับยั้งการสังเคราะห์แสง ทำให้พืชเหลืองไหม้

ประโยชน์ :

1. สารกำจัดวัชพืชหลังงอก

2. ใช้กำจัดวัชพืช เช่นหญ้าข้าวนก, หญ้านกสีชมพู, หนวดปลาดุก, กกขนาก, หญ้าทรงกระเทียม, ผักแว่น วัชพืชใบแคบและใบกว้างอื่นๆ

ข้อมูลเฉพาะของ ออกฤทธิ์เผาไหม้ กำจัดหญ้าข้าวนก, หญ้านกสีชมพู, หนวดปลาดุก, กกขนาก, หญ้าทรงกระเทียม, ผักแว่น วัชพืชใบแคบและใบกว้างอื่นๆ


ขนาดบรรจุ 1000 cc.

จำนวน
250.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด