ไบโซโต้

รหัสสินค้า : ไบโซโต้

ราคา

220.00 บาท

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 220.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

รหัส : P70/78/R54ชื่อสามัญ : VALIDAMYCIN

กลุ่มสาร : Antibiotic

 : 1L-(1,3,4/2,6)-2,3-dihydroxy-6-hydroxymethyl-4-[(1S,4R,5S,6S)-4,5,6-trihydroxy-3-hydroxymethylcyclohex-2-enylamino]cyclohexyl β-D-glucopyranoside 3 % W/V SL


สารป้องกันและกำจัดโรคพืช โรคกาบใบแห้ง

คุณสมบัติ :

  • สารป้องกันและกำจัดโรคพืชแบบไม่ดูดซึม เป็นสารปฏิชีวนะใช้กำจัดเชื้อราสาเหตุของโรคพืช
  • ป้องกันกำจัดโรคพืช ที่มีสาเหตุจากเชื้อเช่น โรคกาบใบแห้งในข้าว โรคใบติดในทุเรียน

อัตราและวิธีใช้ : 30-40 ซีซี. ผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นครั้งแรกเมื่อพบอาการแผลที่กาบใบเหนือระดับผิวน้ำ และพ่นครั้งที่ 2 หลังจากพ่นครั้งแรก 10 วัน


ขนาดบรรจุ : 1,000cc.

บรรจุลังละ : 12 ขวด