เคพลัส

รหัสสินค้า : เคพลัส

ราคา

250.00 บาท

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 250.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

รหัส : P80/89R55


ชื่อสามัญ : โคลมาโซน(CLOMAZONE)

กลุ่มสาร : Isoxazolidinone

 : 2-(2-chlorobenzyl)-4,4-dimethyl-1,2-oxazolidin-3-one 48% W/V EC


ประเภทของยา :  น้ำ

อัตราการใช้ : 100-120 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร

พืชที่ใช้ : นาข้าว พืชผักและผลไม้

ความสามารถในการกำจัดได้ : ใช้หลังวัชพืชงอก (post-emergence) ในข้าวนาหว่านน้ำตมเพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าข้าวนก หญ้าดอกขาว และวัชพืชประเภทกก เช่นหนวดปลาดุก กกทราย และกกขนาก

วิธีใช้: ผสมน้ำกวนให้เข้ากันดีฉีดพ่นให้ทั่วต้นพืชควรศึกษารายละเอียดการใช้จากฉลากเพิ่มเติมก่อนใช้

วิธีเก็บรักษา: ต้องเก็บในภาชนะเดิมที่ปิดแน่น มีฉลากติดอยู่ และไม่ให้ถูกแสงแดดสถานที่เก็บต้องแห้งและเย็น ห่างไกลจากเด็ก อาหาร น้ำดื่ม สัตว์เลี้ยงและเปลวไฟขนาดบรรจุ : 250cc.

บรรจุลังละ : 24 ขวด