ไวซีแอล

รหัสสินค้า : ไวซีแอล 1 ลิตร

ราคา

500.00 บาท

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 500.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

รหัส : P100/120R32


ชื่อสามัญ : ไซฮาโลฟรอฟ -บิลทิล(CYHALOFOP-BUTYL)

กลุ่มสาร : Aryloxyphenoxypropionate

 : butyl (R)-2-[4-(4-cyano-2-fluorophenoxy)phenoxy] propionate 10% W/V ECประเภทของยา : น้ำ

อัตราการใช้ : 160-180 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร

พืชที่ใช้ : ข้าว อ้อย ทุเรียน ส้มเขียวหวาน มะม่วง ฝรั่ง หอมใหญ่ แตงโม พริก พืชและผักต่างๆ

ความสามารถในการกำจัดได้ : กำจัดวัชพืชในนาข้าว เช่น หญ้าข้าวนก หญ้าดอกขาว หญ้าแดง หญ้าปล้องหิน หรือหญ้าปล้องหนูใช้หลังวัชพืชงอก (post emergence) ในนาหว่านน้ำตม

วิธีเก็บรักษา : ต้องเก็บในภาชนะเดิมที่ปิดแน่น มีฉลากติดอยู่ และไม่ให้ถูกแสงแดด สถานที่เก็บต้องแห้งและเย็น ห่างไกลจากเด็ก อาหาร น้ำดื่ม สัตว์เลี้ยงและเปลวไฟขนาดบรรจุ : 1,000cc.

บรรจุลังละ : 12 ขวดริวิวสินค้า

รีวิวสินค้า2