ไวซีแอล

รหัสสินค้า : ไวซีแอล 1 ลิตร

ชื่อสามัญ : ไซฮาโลฟรอฟ -บิลทิลประเภทของยา : น้ำพืชที่ใช้ : ข้าว อ้อย ทุเรียน ส้มเขียวหวาน มะม่วง ฝรั่ง หอมใหญ่ แตงโม พริก พืชและผักต่างๆความสามารถในการกำจัดได้ : กำจัดวัชพืชในนาข้าว เช่น หญ้าข้าวนก หญ้าดอกขาว หญ้าแดง หญ้าปล้องหิน หรือหญ้าปล้องหนูใช้หลังวัชพืชงอก (post emergence) ในนาหว่านน้ำตมวิธีเก็บรักษา : ต้องเก็บในภาชนะเดิมที่ปิดแน่น มีฉลากติดอยู่ และไม่ให้ถูกแสงแดด สถานที่เก็บต้องแห้งและเย็น ห่างไกลจากเด็ก อาหาร น้ำดื่ม สัตว์เลี้ยงและเปลวไฟบรรจุ : 1 ลิตร ( ยกลัง 12 กล่อง)

จำนวน
500.00 THB

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด