อะซีทามิพริด20เอสแอล

รหัสสินค้า : อะซีทามิพริด20เอสแอล

P100/125/R26

ชื่อสามัญ : อะเซทามิพริด (acetamiprid)

สารสำคัญ : (E)-N^1-[(6-chloro-3-pyridy)methy]-N^2-cyano-N^1-methylacetamidine…………………………..20% SP

กลุ่มสารเคมี : Neonicotinoid

ประโยชน์ : สารกำจัดแมลง ชนิดดูดซึม กำจัดแมลงได้หลายชนิด เช่น เพลี้ยไฟ แมลงหวี่ขาว เพลี้ยจั๊กจั่น เพลี้ยกระโดด แมลงบั่ว ด้วงหมัด แมลงสิง แมลงเต่าทอง เพลี้ยแป้ง

อัตราการใช้ : ใช้อัตรา 10cc ต่อน้ำ20 ลิตร

บรรจุ : 1000cc

จำนวน
600.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด