เทอมีเนจ

รหัสสินค้า : เทอมีเนจ

ชื่อสามัญ : ควิลคลอร์แรก + ไฟราโซซัลฟลูรอน


ประเภทของยา :  น้ำพืชที่ใช้ : นาข้าว พืชผักและผลไม้ความสามารถในการกำจัดได้ :  ใช้กำจัดวัชพืชหลังงอก ( post-emergence)ในนาหว่านและนาดำ เพื่อกำจัดวัชพืชใบกว้าง เช่น หญ้าข้าวนก ผักปอดนา และเทียนนาประเภทกก เช่น แห้วหมู กกขนาก กกทราย และหนวดปลาดุก อัตราใช้น้อย ปลอดภัยต่อต้นข้าววิธีใช้ : ผสมน้ำกวนให้เข้ากันดีฉีดพ่นให้ทั่วต้นพืชควรศึกษารายละเอียดการใช้จากฉลากเพิ่มเติมก่อนใช้วิธีเก็บรักษา : ต้องเก็บในภาชนะเดิมที่ปิดแน่นมีฉลากติดอยู่ และไม่ให้ถูกแสงแดด สถานที่เก็บต้องแห้งและเย็น ห่างไกลจากเด็กอาหาร น้ำดื่ม สัตว์เลี้ยงและเปลวไฟ


บรรจุ : 1 ขวด ( ยกลัง 24 ขวด)

จำนวน
220.00 THB

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด