เทอมีเนจ

รหัสสินค้า : เทอมีเนจ

ราคา

250.00 บาท

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 250.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

รหัส : P70/79R46ชื่อสามัญ : ควินคลอร์แรก + ไฟราโซซัลฟลูรอน(QUINCLORAC + PYRAZOSUFURON-ETHYL)

กลุ่มสาร : quinolinecarboxylic acid+ sulfonylurea

 : ethyl 5-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoylsulfa

moyl)-1-methylpyrazole-4-carboxylate + 3,7-dichloroquinoline-8-carboxylic acid 3 % + 47 % WP


ประเภทของยา :  น้ำ

อัตราการใช้ : 150-200 กรัม ผสมน้ำ 60-80 ลิตร

พืชที่ใช้ : นาข้าว พืชผักและผลไม้

ความสามารถในการกำจัดได้ :  ใช้กำจัดวัชพืชหลังงอก ( post-emergence)ในนาหว่านและนาดำ เพื่อกำจัดวัชพืชใบกว้าง เช่น หญ้าข้าวนก ผักปอดนา และเทียนนาประเภทกก เช่น แห้วหมู กกขนาก กกทราย และหนวดปลาดุก อัตราใช้น้อย ปลอดภัยต่อต้นข้าว

วิธีใช้ : ผสมน้ำกวนให้เข้ากันดีฉีดพ่นให้ทั่วต้นพืชควรศึกษารายละเอียดการใช้จากฉลากเพิ่มเติมก่อนใช้

วิธีเก็บรักษา : ต้องเก็บในภาชนะเดิมที่ปิดแน่นมีฉลากติดอยู่ และไม่ให้ถูกแสงแดด สถานที่เก็บต้องแห้งและเย็น ห่างไกลจากเด็กอาหาร น้ำดื่ม สัตว์เลี้ยงและเปลวไฟ


ขนาดบรรจุ : 100 กรัม

บรรจุลังละ : 24 กล่อง