เร่งเต่ง

รหัสสินค้า : เร่งเต่ง

คุณสมบัติ : เป็นปุ๋ยเคมี (ธาตุอาหารเสริม)
ประเภทของยา : น้ำ
ประโยชน์ :

-เมล็ดเต็มได้น้ำหนัก

-ข้าวออกรวงเสมอ

-ขั้วเหนียว

-รวงยาว
วิธีเก็บรักษา :ต้องเก็บในภาชนะเดิมที่ปิดแน่น มีฉลากติดอยู่ และไม่ให้ถูกแสงแดด สถานที่เก็บต้องแห้งและเย็น ห่างไกลจากเด็ก อาหาร น้ำดื่ม สัตว์เลี้ยงและเปลวไฟ
บรรจุ : 1 ขวด (ยกลัง 12 ขวด )จำนวน
250.00 THB

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด