เร่งเต่ง

รหัสสินค้า : เร่งเต่ง

เมล็ดเต็มได้น้ำหนัก ข้าวออกรวงเสมอ ขั้วเหนียว รวงยาว

บรรจุ 12

จำนวน
250.00 THB

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด