เพชฌฆาต

รหัสสินค้า : เพชฌฆาต

ชื่อสามัญ : อิมิดาคลอพริค + ฟีโนบูคาร์บ


ประเภทของยา : น้ำ


พืชที่ใช้ : ข้าว อ้อย ทุเรียน ส้มเขียวหวาน มะม่วง ฝรั่ง หอมใหญ่ แตงโม พริก มะปราง ลำใย มะเขือเทศ พริกไทย แตงกวา ไม้ดอกไม้ประดับทั่วไป 


ความสามารถในการกำจัดได้ : ทั้งเพลี้ย และหนอน ตลอดจนด้วงต่างๆ เช่น หนอนชอนใบ เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง แมลงสิง บั่ว เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยจักจั่น ใช้กำจัดแมลงที่ดื้อต่อสารเคมีและตระกูลเพลี้ยได้ทุกชนิด


การออกฤทธิ์ : ยาเย็น เป็นสารกำจัดแมลงชนิดดูดซึม ออกฤทธิ์กำจัดแมลงได้ทั้งแบบถูกตัวตาย และกินตาย โดยจะเข้าทำลายระบบประสาทส่วนกลางของแมลง ทำให้แมลงเป็นอัมพาต หยุดกินอาหารทันทีและตายในที่สุด มีประสิทธิภาพในการดูดซึมเข้าสู่ต้นพืชได้อย่างรวดเร็ว จึงปกป้องต้นพืชจากการเข้าทำลายของแมลงได้ดี สามารถป้องกันกำจัดแมลงปากดูด 


วิธีเก็บรักษา : ต้องเก็บในภาชนะเดิมที่ปิดแน่น มีฉลากติดอยู่ และไม่ให้ถูกแสงแดด สถานที่เก็บต้องแห้งและเย็น ห่างไกลจากเด็ก อาหาร น้ำดื่ม สัตว์เลี้ยงและเปลวไฟ


บรรจุ :  1 กล่อง ( ยกลัง 12 กล่อง)

จำนวน
350.00 THB

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด