ซูพรีม

รหัสสินค้า : ซูพรีม

คุณสมบัติ : เป็นปุ๋ยเคมี (ธาตุอาหารเสริม)


ประเภทของยา : น้ำประโยชน์ :

-เพิ่มคุณภาพผลผลิต เมล็ดเต่ง รวงโต

-ท้องข้าวใหญ่ ใบหนา ใบชัน

-ออกรวงสม่ำเสมอ

-เมล็ดเต่งเต็มรวง

-ข้าวมีน้ำหนักมากกว่าเดิมวิธีเก็บรักษา : ต้องเก็บในภาชนะเดิมที่ปิดแน่น มีฉลากติดอยู่ และไม่ให้ถูกแสงแดด สถานที่เก็บต้องแห้งและเย็น ห่างไกลจากเด็ก อาหาร น้ำดื่ม สัตว์เลี้ยงและเปลวไฟบรรจุ : 1 ขวด (ยกลัง 12 ขวด )

จำนวน
450.00 THB

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด