แอสโต (ลิตร)

รหัสสินค้า : แอสโต (ลิตร)

ราคา

350.00 บาท

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 350.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

รหัส : P100/113R47


ชื่อสามัญ : อิมิดาคลอพริด (inidacloprid)

กลุ่มสาร : Neonicotinoid

: 1-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-N-nitromidazolidin

2-ylideneamine 5% W/V EC


ประเภทของยา : ยาเย็น ชนิดดูดซึม


พืชที่ใช้ : ข้าว อ้อย ทุเรียน ส้มเขียวหวาน มะม่วง ฝรั่ง หอมใหญ่ แตงโม พริก พืชและผักต่างๆ


ความสามารถในการกำจัดได้ : ทั้งเพลี้ย และหนอน ตลอดจนด้วงต่างๆ เช่น เพลี้ยไฟ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล หนอนชอนใบ เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยแป้ง ใช้กำจัดแมลงที่ดื้อต่อสารเคมีและตระกูลเพลี้ยได้ทุกชนิด

อัตราการใช้ : อัตราผสม 25cc ต่อน้ำ 20ลิตร หรือ 1 ขวด ผสมน้ำได้ 4ถัง 200 ลิตร ฉีดพ่นได้ 20 ไร่

การออกฤทธิ์ : ยาเย็น เป็นสารกำจัดแมลงชนิดดูดซึม ออกฤทธิ์กำจัดแมลงได้ทั้งแบบถูกตัวตาย และกินตาย โดยจะเข้าทำลายระบบประสาทส่วนกลางของแมลง ทำให้แมลงเป็นอัมพาต หยุดกินอาหารทันทีและตายในที่สุด มีประสิทธิภาพในการดูดซึมเข้าสู่ต้นพืชได้อย่างรวดเร็ว จึงปกป้องต้นพืชจากการเข้าทำลายของแมลงได้ดี สามารถป้องกันกำจัดแมลงปากดูด 


วิธีเก็บรักษา : ต้องเก็บในภาชนะเดิมที่ปิดแน่น มีฉลากติดอยู่ และไม่ให้ถูกแสงแดด สถานที่เก็บต้องแห้งและเย็น ห่างไกลจากเด็ก อาหาร น้ำดื่ม สัตว์เลี้ยงและเปลวไฟขนาดบรรจุ : 1,000 cc.

บรรจุลังละ : 12 ขวด

รีวิวสินค้า

รีวิวสินค้า2