พีเมอเจน 1 ลิตร

รหัสสินค้า : พีเมอเจน 1 ลิตร

ชื่อสามัญ : เพรทิลาคลอร์ (คุมเลน) ประเภทของยา :  น้ำพืชที่ใช้ : นาข้าว ความสามารถในการกำจัดได้ : กำจัดวัชพืช เช่น หญ้าข้าวนก หญ้าดอกขาว กก หนวดปลาดุก คุมได้ทั้งวัชพืชใบแคบ ใบกว้างและกกต่างๆ ใช้นาข้าววิธีใช้ : ผสมน้ำกวนให้เข้ากันดีฉีดพ่นให้ทั่วต้นพืชควรศึกษารายละเอียดการใช้จากฉลากเพิ่มเติมก่อนใช้


วิธีเก็บรักษา : ต้องเก็บในภาชนะเดิมที่ปิดแน่นมีฉลากติดอยู่ และไม่ให้ถูกแสงแดด สถานที่เก็บต้องแห้งและเย็น ห่างไกลจากเด็กอาหาร น้ำดื่ม สัตว์เลี้ยงและเปลวไฟบรรจุ : 1 ลิตร ( ยกลัง 12 ขวด)

จำนวน
350.00 THB

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด