พีเมอเจน 1 ลิตร

รหัสสินค้า : พีเมอเจน 1 ลิตร

ราคา

430.00 บาท

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 430.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

รหัส : P90/107R33


ชื่อสามัญ : เพรทิลาคลอร์ (คุมเลน)(pretilachlor)

กลุ่มสาร : Chloroacetamide

: 2-chloro-2',6'-diethyl-N-[2-propoxyethyl]acetanilide 30% W/V EC ประเภทของยา :  น้ำ

พืชที่ใช้ : นาข้าว 

อัตราการใช้ : 300-400 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร

ความสามารถในการกำจัดได้ : กำจัดวัชพืช เช่น หญ้าข้าวนก หญ้าดอกขาว กก หนวดปลาดุก คุมได้ทั้งวัชพืชใบแคบ ใบกว้างและกกต่างๆ ใช้นาข้าว

วิธีใช้ : ผสมน้ำกวนให้เข้ากันดีฉีดพ่นให้ทั่วต้นพืชควรศึกษารายละเอียดการใช้จากฉลากเพิ่มเติมก่อนใช้

วิธีเก็บรักษา : ต้องเก็บในภาชนะเดิมที่ปิดแน่นมีฉลากติดอยู่ และไม่ให้ถูกแสงแดด สถานที่เก็บต้องแห้งและเย็น ห่างไกลจากเด็กอาหาร น้ำดื่ม สัตว์เลี้ยงและเปลวไฟขนาดบรรจุ : 1,000cc.

บรรจุลังละ : 12 ขวด