เอลซุ

รหัสสินค้า : P100/135/R20

ราคา

800.00 บาท

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 800.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

รหัส : P100/135/R20

ชื่อสามัญ : บิสไพริแบก-โซเดียม (Bispyribac-Sodium)

กลุ่มสาร : Pyrimidinyloxybenzoic(กลุ่มB)

: sodium 2,6-bis(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yloxy) benzoate 10% W/V SC


ประเภทของยา : น้ำ

พืชที่ใช้ : นาข้าว ผักและสวนผลไม้

อัตตราการใช้ : 1 ขวดผสมน้ำได้ 4 ถัง 200ลิตร ใช้ได้ 20 ไร่

ความสามารถในการกำจัดได้ : กำจัดวัชพืชได้ทั้งวัชพืชใบแคบ ใบกว้าง และกกต่างๆ ไม่มีผลกระทบกับข้าว ข้าวไม่แดง ไม่งัน เช่น หญ้าข้าวนก กระดูไก่ ลิเก สลาง หญ้าแดง หางหมา  หญ้านกสีชมพู

วิธีเก็บรักษา : ต้องเก็บในภาชนะเดิมที่ปิดแน่น มีฉลากติดอยู่ และไม่ให้ถูกแสงแดด สถานที่เก็บต้องแห้งและเย็น ห่างไกลจากเด็ก อาหาร น้ำดื่ม สัตว์เลี้ยงและเปลวไฟขนาดบรรจุ : 1 ลิตร

บรรจุลังละ : 12 ขวด