ไซเบอร์ 35

รหัสสินค้า : ไซเบอร์ 35

ราคา

400.00 บาท

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 400.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

รหัส : P60/77/R24ชื่อสามัญ:ไซเพอร์เมทริน 35%

Cypermethrin 35% w/v EC

กลุ่มสารเคมี: Pyrethroid

ประเภทของยา :น้ำ

สารสำคัญ:(RS)-α-cyano-3-phenoxybenzyl(1RS,3RS;1RS,3SR-3-(2,2-dichlorovinyl)-2-2-dimethylcyclopropanecarboxylate

อัตราการใช้: อัตรา 5-10 ซีซี. ผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นเพื่อป้องกันแมลงเมื่อพบแมลงระบาด

ควรใช้ อัตรา 15-25 ซีซี. ผสมน้ำ 20 ลิตร

พืชที่ใช้: ข้าว ส้ม ยาสูบ ฝ้าย องุ่นข้าวโพด ข้าวฟ่าง กาแฟ ถั่วเหลืองมะม่วง มะปราง ลำใยไม้ผล ผักต่าง ๆ ไม้ดอกและไม้ประดับทั่ว ๆ ไปความสามรถในการกำจัดได้:หนอนกอข้าว หนอนม้วนใบ หนอนไถเปลือก บั่วแมลงสิง หนอนเจาะลำต้น หนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ผักหนอนคืบ หนอนใยผัก หนอนกระทู้หอมหนอนกระทู้ควายพระอินทร์ และหนอนผีเสื้ออื่น ๆเพลี้ยจักจั่น เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยไฟ มวนแดง

วิธีใช้:ผสมน้ำกวนให้เข้ากันดีฉีดพ่นให้ทั่วต้นพืชควรศึกษารายละเอียดการใช้จากฉลากเพิ่มเติมก่อนใช้

การออกฤทธิ์: ไม่ดูดซึมทางสัมผัส กินตาย ถูกตัวตาย และไอระเหย

PHI : (days) 7-14

ข้อควรรู้ : เป็นพิษต่อปลาและเป็นอันตรายกับผึ้งเป็นยาร้อน ไม่ควรใช้ในระยะที่พืชออกดอกออกฤทธิ์น๊อคแมลงได้เร็วและมีความคงตัวดีผลในการกำจัดส่วนใหญ่ได้รับจากการที่ตัวยาถูกตัวหนอน เมื่อใช้กับพืชที่มีการเพาะปลูกหนาแน่น จึงควรเพิ่มปริมาณฉีดพ่นบรรจุ : 1000cc.

บรรจุลังละ : 12 ขวด