เวอซาเร่

รหัสสินค้า : เวอซาเร่

ราคา

850.00 บาท

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 850.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

รหัส : P100/138/R19


ชื่อสามัญ :ไดฟีโนโคนาโซล + โพรพิโคนาโซล 15% + 15% W/V EC

กลุ่มสารเคมี :Triazole

ประโยชน์:ป้องกันโรคข้าวได้หลายชนิด อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ต้นข้าวแข็งแรง ปราศจากโรค มีฤทธิ์ในทางดูดซึมต้นเขียว เมล็ดใส ใบไม่ผุ ใช้อามูเร่เสมอ

วิธีใช้:

ข้าวโรคกาบใบแห้ง (Sheath blight)ที่เกิดจากเชื้อสาเหตุ Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk ใช้อัตรา10-15 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตรพ่นครั้งแรกเมื่อเริ่มพบการระบาดของโรค พ่นครั้งที่สองห่างจากครั้งแรก 2 สัปดาห์ระยะฉีดพ่นครั้งสุดท้ายก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต(PHI)28 วัน

ข้าวโพดโรคราสนิม (Paccinia polysora)ใช้อัตรา15-20 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตรพ่นเมื่อพบการระบาดของโรคติดต่อกันทุก 7 วันระยะฉีดพ่นครั้งสุดท้ายก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต(PHI)14 วัน


ขนาดบรรจุ : 1,000cc.

บรรจุลังละ : 12 ขวด