คาเทล(แบบไม่มีกล่อง)

รหัสสินค้า : คาเทล(แบบไม่มีกล่อง)

ราคา

320.00 บาท

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 320.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

P80/92R40


ชื่อสามัญ :บิวทาคลอร์ (Butachlor)


กลุ่มสาร :Chloroacetamide

:N-butoxymethyl-2-chloro-2,6 - diethylacetanilide 60% W / V EC


  • ประโยชน์:ใช้ก่อนวัชพืชงอก (pre-emergence) ในข้าวนาหว่านน้ำตม เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าข้าวนก และหญ้าดอกขาว วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น เทียนนา และวัชพืชประเภทกก เช่น กกทราย กกขนาก และหนวดปลาดุก


  • วิธีใช้ใช้อัตรา 200-240 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรืออัตรา 50-60 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน หลังหว่านข้าว 5-7 วัน และทดน้ำเข้านาหลังพ่นสาร 2-3 วัน


  • ขนาดบรรจุ : 1,000 cc.
  • บรรจุลังละ : 12 ขวด